in

Mikä oikeastaan robotti on?

Teknologiaa käytetään kaikilla elämänaloilla ihmisten elämän helpottamiseksi. Tässä yhteydessä, teknologia tarjoaa erilaisia ​​ratkaisuja eri alueilla.  Nykyään robotiikkaa käytetään laajasti ihmisten elämän helpottamiseen ja erilaisten ratkaisujen tuomiseen erilaisiin ongelmiin. Siinä vaiheessa meille on tärkeä kysymys. Mika oikeastaan robotti on?

Robotissa pitää olla 4 osaa:

  • Anturit (sensorit): Robotti pystyy havaitsemaan ympärillä olevat tiedot antureiden kautta.
  • Elektroniset piirit: Robotti pystyy keräämään ja hallintamaan tietoja elektroniset piirien kautta.
  • Ohjelma: Robotti päättää ohjelman kautta.
  • Mekaanisen mekanismi: Robotti pystyy suorittamaan tarvittavat liikkeet tehtyjen päätösten mukaisesti.

Robotit luokitellaan niiden käyttötarkoituksen mukaan. Robotit on jaettu kahteen luokkaan käyttötarkoituksensa mukaan:

1- Teollisuusrobotit

2- Palvelurobotit

Teollisuusrobotit

Johdatus robotiikkaan kurssikirjan (TIEP1830, 2020) mukaan, teollisuusrobotit ovat ohjelmoitavia, monitoimisia, mekaanisia laitteita ja niiden yleisin käyttökohde on tyypillisesti hitsaus, maalaaminen tai asentaminen ja käyttöympäristö tehdas tai sen kaltainen tuotantolaitos. Teollisuusrobotteja käytetään yleensä tehtäviin, joita pidetään ihmisille liian raskaina, vaarallisina ja loputtomasti puuduttavia toistoja vaativina tai muuten liian epämiellyttävinä teollisen tuotannon tehtävinä.

 

Palvelurobotit

Palvelurobotiksi luetaan käytännössä kaikki robotit, jotka työskentelevät valmistavan teollisuuden ulkopuolella (Grönlund M., ym., 2019). Palvelurobotit ovat arjessa käytetään laajasti, siksi ne ovat todella suosittuja. Esimerkiksi, kotityörobotit, opetusrobotit, lääketieteenrobotit ovat palvelurobotteja. Palvelurobotteja käytetään SOTE-alalla hyvin merkittävästi. Niitä käytetään henkilökunnan työn tukemiseen, kuntoutukseen ja proteeseihin, henkilökohtaiseen fyysiseen apuun, henkilökohtaiseen kognitiiviseen tai sosiaaliseen apuun. Kuntoutusrobotit ovat hyvät esimerkit että, robotisoidut proteesit mukailevat käden liikkeitä ja eksoluurangot mahdollistavat potilaille itsenäisemmän liikkumisen.


Toinen esimerkki on lääkeannostelurobotti Evandos joka ohjaa asiakasta ottamaan lääkkeen aina oikeaan aikaan ja oikeana annoksena. Lisäksi, robotin avulla voidaan siirtää potilas esimerkiksi sängystä pyörätuoliin.

 

 

Video: Kuntoutusrobotien esimerkki

 

Lopuksi, vaikka eettisiä kysymyksiä on paljon, robotiikan käyttö paranee arjessa. Lisäksi, tekoälyn kehittämisen mukaan, tulevaisuudessa robotit voivat olla enemmän vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.

 

Lähteet:

Grönlund K., Kaunissaari K., Katriina K., 2019. Palvelurobotiikan käyttö palvelumuotoilussa Suomessa.  https://medium.com/@sdnfinland/palvelurobotiikan-k%C3%A4ytt%C3%B6-palvelumuotoilussa-suomessa-e50bb61e7e5d

TIEP1830 Johdatus Robotiikkaan kurssikirja, 2020. Jyu-moodle oppimisympäristö nettisivu.

 

 

Written by wecodeplatform

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0